MENU
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 607

Consular Services Business Hours


 Ang Serbisyong Konsular ng Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo ay BUKAS mula LUNES hanggang BIYERNES, atSARADO tuwing SABADO at LINGGO.

Simula ika-6 ng Agosto 2012, ito ay bukas sa mga sumusunod na oras:

Consular Transaction

Pagtanggap ng Application

Releasing ng Dokumento

Passports

Lunes – Biyernes

09:00 AM – 03:00 PM

By Mail only

Nawawalang Pasaporte / 

Pasaporteng Sira

Lunes – Huwebes

09:00 AM – 12:00 PM

By Mail only

Bisa

Lunes – Biyernes

09:00 AM – 12:00 PM

Lunes – Biyernes

02:00 PM – 03:00 PM

Pagnotaryo kabilang ang

Awtentikasyon, NBI, WEG

(Waiver of Exclusion Ground)

Lunes – Biyernes

09:00 AM – 02:00 PM

Lunes – Biyernes

03:00 PM – 05:00 PM

Palistahang Sibil kabilang

ang Ulat ng Pagsilang, Ulat

ng Pagkasal, Ulat ng

Pagkamatay, Lisensyang

Pangkasal, LCCM, atbp.

Lunes – Biyernes

09:00 AM – 02:00 PM

Lunes – Biyernes

03:00 PM – 05:00 PM


The Consular Services Section of the Philippine Embassy in Tokyo will be OPEN from Monday to Friday.

The Consular Section will be CLOSED on Saturday and Sunday.

Starting 6 August 2012, it will observe the following business hours:

Consular Transaction

Acceptance of Application

Releasing of Documents

Passports

Monday – Friday

09:00 AM – 03:00 PM

By Mail only

Lost/Mutilated Passports

Monday – Thursday

09:00 AM – 12:00 PM

By Mail only

Visa

Monday – Friday

09:00 AM – 12:00 PM

Monday – Friday

02:00 PM – 03:00 PM

Notarial Services including

Authentication, NBI, WEG

(Waiver of Exclusion Ground)

Monday – Friday

09:00 AM – 02:00 PM

Monday – Friday

03:00 PM – 05:00 PM

Civil Registration including

Report of Birth, Report of

Marriage, Report of Death,

Marriage License, LCCM, etc.

Monday – Friday

09:00 AM – 02:00 PM

Monday – Friday

03:00 PM – 05:00 PM


開館日は月曜日から金曜日、土日祝日は閉館させて頂きます。

各課の申請受領時間、発行時間は以下の通りです。

各申請

申請受領時間

発行時間

パスポート

月曜日―金曜日

9:00 am – 3:00 pm

郵送発行のみ

パスポート紛失・破損

月曜日―木曜日

9:00 am – 12:00 pm

郵送発行のみ

ビザ

月曜日―金曜日

9:00 am – 12:00 pm

月曜日―金曜日

2:00 pm – 3:00 pm

公証・認証

NBI・WEG

月曜日―金曜日

9:00 am – 02:00 pm

月曜日―金曜日

3:00 pm – 5:00 pm

民事登録

出生届・婚姻届・死亡届

LCCM(婚姻要件具備証明書)

フィリピン人同士の婚姻届 等

月曜日―金曜日

9:00 am – 2:00 pm

月曜日―金曜日

3:00 pm – 5:00 pm